איטום שלילי במרתפים

איטום שלילי הנקרא איטום מבפנים מבוצע כאשר אין גישה למערכת האיטום הקונבנציונאלית או בתוספת אליה, ומתבצע בעיקר לאחר מספר שנים מתום הבנייה.

האיטום מתבצע כאשר מתגלים כשלים באיטום המרתף או בחניון הבית וכאשר מתחילה חדירת מים למבנה, וישנה פגיעה בברזלי הזיון של המבנה.

תיקונים אלו הנעשים מתוך המרתף יבוצעו לאחר גילוי מקור הנזילה ותכנון מערכת האיטום.

מומלץ להשתמש בצילום בהדמיה תרמית כדי לגלות את מוקדי הנזילות.

כדאי לשכור את שירותיו של בעל מצלמה תרמית המיומן בעבודות האיטום.

רקע זה יסייע בידו להתמקד במקור הנזילות וישפר את קביעת המפרט המומלץ ודרכי הפעולה לביצוע איטום מושלם. 

בשלב ראשון , מומלץ לבצע חפירה חיצונית למבנה , אם ניתן , וליישם מערכת איטום מחדש.

שיטה זו היא המומלצת ביותר אף עלול להיגרם נזק כספי ונזק סביבתי לסביבת המבנה.

כאשר אין יכולת לבצע איטום חיצוני מחדש, יש לבצע איטום שלילי המיועד לאטום את הנזילות ולעמוד בלחצי מים כיוון שהקירות עדיין רטובים.

איטום שלילי דורש מספר שלבים לפני ביצוע האיטום: ביצוע שיקומי בטון וברזל, התייחסות לתיקוני טיח ובטון בקירות, וקבלת החלטה על שיטת האיטום וחומרי האיטום המועדפים.

יש לזכור שביצוע איטום שלילי מצריך לעיתים קרובות חזרה נוספת על אותם קטעים ואזורים על מנת לאטום את כל הנזילות והסדקים.

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.