איטום מרזבים

איטום מרזבים

איטום מרזבים הוא יסוד חשוב במערכת האיטום הן בגגות והן במרפסות.

מערכת ניקוז טובה ותקינה היא מרכיב חשוב בהגנת המבנה מפני חדירות מים.

יש לוודא את תקינות השיפועים גג המיועדים לפנות את המים אל המרזבים.

יש לבדוק את הרכב המרזב (פח, נחושת, אבץ) ולבדוק עם היצרנים מהו חומר האיטום המתאים.

בנוסף יש לבדוק את גובה הקולטנים שיהיו תמיד נמוכים ממערכת האיטום ולא יצרו סביבם שלולית של מים עומדים.  

הזרמת המים בתעלות הניקוז בהיקף הבית, והולכתם למרזבים, תעזור למערכת האיטום ותשפר את ההגנה על קירות המבנה ותרחיק את המים מהמבנה.

עקב כך נמנע את חדירת המים לקרקע הצמודה לבית , למרתף וליסודות המבנה.

מערכת הניקוז חייבת להתחבר לצנרת הניקוז התת קרקעית.

קיימים שני סוגים של מרזבים: פנימי וחיצוני.

המרזב הפנימי בנוי לרוב מבטון והוא יצוק בתוך הבניין.

המרזב החיצוני מותקן על קירות המבנה מבחוץ. הוא חשוף לפגעי מזג אויר , פוגע בחזות הבית ועשוי לרוב מפח מגולוון.

מרזב תקין ואטום מונע את חדירת מי הגשמים לגג ולקירות המבנה, מרחיק את מי הגשמים מאדמת המרתף ובכך מונע נזילות למרתף.

איטום תעלות ניקוז (מזחלת)

איטום מזחלות יתפקד כמערכת גרביטציה כך שהמים יזרמו לכיוון המרזב.

מערכת הניקוז מהגג חייבת להיות מחוברת למערכת הניקוז הטמונה בקרקע והמפנה את המים לצנרת הביוב.

הזרמת המים בתעלות הניקוז הקיימות בהיקף הבית, והולכתם למרזבים, תגרום להרחקתם מהמבנה, ועקב כך נמנע את חדירתם לקרקע הצמודה לבית וליסודות המבנה.

יש לבדוק את הרכב חומר התעלה (פח, נחושת, אבץ) ולבדוק עם היצרנים מהו חומר האיטום המתאים.

יש לתכנן את מראש את השיפועים ולדאוג לאטום את כל חיבורי האלמנטים, ולוודא את התחברות המערכת לכרכובים, למרזבי הצד ולנקזים.

בגגות רעפים יש לוודא את ניקוז המים מהגג למזחלת שתמוקם בהיקף הגג.

איטום מרזבים ותעלות מים מבטון

לאיטום מרזבים ותעלות מים מבטון יש להתייחס לגבהים בגג הכוללים את השיפועים ומערכת האיטום והבידוד הקיימות.

יש להתקין קולטנים מתאימים שיתחברו בצורה מושלמת למערכת האיטום.

יש להשתמש בחומרי איטום העמידים ב"מים עומדים" ובקרינת UV, וכן נדרשת עמידות טובה כנגד התפתחות טחב ואצות

איטום מרזבים ותעלות ניקוז מפח

איטום מרזבים ותעלות ניקוז מפח דורש התמקצעות והבנה בחומרי האיטום השונים והיעודיים.

יש לדאוג לחומרי איטום העמידים במזהמים קורוזיביים ולמנוע התפתחות פטריות , טחב ואצות.

יש לוודא התחברות מושלמת למרזבים וכן קולטנים שיתחברו הרמטית לתעלות המים.

יש לבחור בשימוש בחומרי איטום גמישים המשלימים את מערכת האיטום, והעמידים ב"מים עומדים", בקרינת UV, בטחב ובאצות ובמזהמים קורוזיביים.

 

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.