איטום מעקות

 

איטום מעקות הוא נושא שיש להתייחס אליו באופן קבוע כאשר מתכננים מערכת לאיטום גג.

המעקה הנמצא בלחצי עבודה מול הקירות והגג הוא יחידה נפרדת וכדי למנוע נזילות ודליפות

מים בחיבור לגג, יש להגן על הפינות לפי דרישות התקן הישראלי.

יש להקפיד על מערכת ניקוז ומזחלות המים הצמודה למעקות קיומו של אף מים, קיימות קופינג

על המעקה, מעקה גבוה או נמוך.

איטום מעקה עם אף מים

אף מים היא בליטה כדוגמת אף הממוקמת בחלקו העליון של המעקה.

את הבליטה יש לבנות ביציקת המעקה וישנה אפשרות להתקין אף מים חיצוני ממתכת.

אף מים מיועד להטות את זרימת המים היורדים על הקיר כדי שיטפטפו כלפי מטה ולא יגיעו לקצה העליון של יריעת האיטום.

איטום מעקה עם אף מים יש לבצע לפי דרישות התקן.

יש להתקין אף מים במידה ואין.

בנוסף יש לעלות עם מערכת האיטום על גבי המעקה בהתייחס לגובה הריצוף ולבצע אלמנט אלומיניום ואיטומו.

יש לתכנן מפרט איטום שימנע את חדירת המים אל מתחת ליריעות .

 

 איטום מעקה ללא אף מים

איטום מעקה ללא אף מים מתבצע בעיקר במעקה נמוך.

יש לעלות עם היריעות הביטומניות על גבי המעקה ועל הקופינג.

במעקה גבוה יש להתקין אף מים חיצוני.

  

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.