איטום נגד גזים

 

איטום נגד גזים

הצטברות גזים בקרקע היא תוצאה של הצטברות מזהמים המצוים בין חלקיקי האדמה.

אדי המזהמים הקיימים בקרקע או במי תהום מתפשטים ועלולים לחדור לחללים תת קרקעיים ולסכן את בריאותנו.

ישנם מספר משתנים המשפיעים על חדירת אדי הגז למבנים:

עובי שכבת הבטון ברצפת המבנה , שינויי טמפרטורה , שינוי בלחצי האויר בסביבת המבנה, זחילת האדים דרך פירי מעליות , סדקים בחיבורי קיר רצפה , צנרת ביוב, חללים פתוחים סביב צנרת חודרת , חללי מרתפים וחניונים .

בבואנו לתכנן מערכת איטום תת קרקעית, עלינו להתייחס לסוג האדמה באתר הבנייה, ובהתאם לכך לסוגי הגזים (גז רדון, מתאן, ועוד') הקיימים בקרקע.

גזים אלו הקיימים בסלעים, בקרקעות מזוהמות ובמרתפים, חלקם ללא ריח והם רעילים ומסוכנים.

במקומות אלו מומלץ לבצע דיגום גזים בקרקע ולפי תוצאות הבדיקה, יש לתכנן את מערכת האיטום.

בנוסף מומלץ להתייעץ עם יצרני/ יבואני חומרי האיטום ולקבל מהם רשימת חומרים מומלצים ומתאימים לחסימת מעבר הגזים.

בנוסף ניתן לקבל רשימת קבלנים מומלצים לביצוע העבודות.

גז ראדון

גז ראדון הנוצר באופן טבעי הוא גז ללא ריח וללא צבע.

הגז קיים בסלעים ובאדמה בכמויות שונות וזאת בהתאם להרכב האדמה , סלעים, מערות וכו'.

כמות האורניוםבסלעים ובקרקעות מתחת ובסביבת הבית, קובעים את רמת ריכוז הגז.

בנוסף לכך חוסר באוורור המרתף וחוסר ונטילאציה -חילופי אוויר ישן בחדש יתרמו לעליית רמות הגז.

גז הראדון מחלחל דרך סדקים וחיבורי בטון בין הקירות לרצפה, דרך רווחים ברצפה, פתחים מזעריים בקירות ודרך מערכת הניקוז.

לכן במרתפים אנו מוצאים רמות ראדון גבוהות ביותר.

חשיפה לכמות גבוהה של גז ראדון עלולה להביא לעלייה בסיכון לסרטן הריאות.

מי שתייה המגיעים ממעיינות ובארות מי תהום עלולים להכיל רמות גבוהות של גז ראדון.

למרות זאת, המחקרים לא מצאו קשר בין גז ראדון במי שתייה לבין סרטן במערכת העיכול ובמערכות אחרות. 

איטום נגד זחילת גז ראדון

באמצעות איטום הסדקים והמרווחים בבטון בקירות ובמפגשי קירות ורצפה, ניתן להפחית רמות ראדון באוויר.

על ידי שיפור האוורור בבית, אוורור המרתף והחדרת אויר נקי מבחוץ רמות הגז ירדו במרתף.

התקנת מערכת נידוף במרתף.

התקנת מערכת אוורור בדחיסה.

בעת בניית בתים חדשים יש להתייחס לאפשרות של קיימות גז ראדון בסביבת המבנה ולתכנן מערכת איטום העמידה בפני זחילת הגז.

מומלץ לבצע בדיקות למדידת רמות גז הראדון בבית ובסביבת המרתף כדי לשמור על בריאותנו.

 

 

  

 

 

 

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.