איטום בריכות שחיה

 

איטום בריכות שחייה יכלול ביצוע תכנון מפורט לגבי כל פרטי המערכת.

יש לשים דגש על כך שהבריכה נמצאת במצב של לחץ מים תמידי ןקיימות בה מערכות שונות שיש להתייחס אליהן בתכנון מערכת האיטום .

צנרת מילוי וריקון המים, מערכות טיהור המים, מערכות התאורה, מערכת הניקוז והסינון, עצרי מים, תפרי התפשטות סדקים נימיים והפסקות יציקות.  

חומרי האטימה המומלצים יהיו בעלי גמישות ועמידות בלחצי מים ובהיסדקות.

יש ליישם חומרי איטום בעלי אישור שימוש במי שתייה ממשרד הבריאות.

איטום פנימי

איטום פנימי של בריכת מים, דורש הכרת חומרי האיטום והחיפוי ולתכנן מערכת שתעבוד בסינרגיה בין כל המרכיבים.

מומלץ להתייעץ עם יצרן/ ספק החומרים לקבל מפרט והנחיות לעבודה עם חומרים מתאימים לכל מערכות הפנים:

טיח אוטם, דבק, איטום וניקוז ועמידה בתקנים. כאשר המערכות מתאימות ומשלימות  את כלל המערכת , הסיכוי לכשלים הינו קטן ביותר.

בנוסף יש להתייחס לכל המערכות הקיימות בבריכה : צנרת חודרת, תאורה, סינון וסחרור, ומערכת ניקוז.

כן מומלץ להשתמש בחומרים בעלי אדהזיה וגמישות רבה, העמידים בלחצי מים ובאישור למי שתייה ממשרד הבריאות.

איטום חיצוני

איטום חיצוני של בריכת שחייה דורש התייחסות כאל מרתף הטמון באדמה.

 

 

יש לבצע תכנון מראש של כל המערכות הקיימות בבריכה , למניעת כשלים, כיוון שעלות התיקונים תהיה יקרה מאוד.

יש לשים דגש על פרטים כגון: צנרת חודרת , מערכות תאורה, גובה גלישת המים, מערכות סינון וטיהור , ניקוז ובקרה, סחרור המים ועוד.

בנוסף יש לתכנן את המערכת להגנה חיצונית על הקירות.

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.