נזקים עקב ליקויים במערכת האיטום

נזקים אפשריים כתוצאה מליקויים במערכת האיטום
 • נזקים לחומרי הבניה.
 • בלאי מואץ במבנה הבניין
 • הופעת כתמי רטיבות, פטריות, עובש ו"תפרחות".
 • התפרקות פנלים, ריקבון משקופים ושקיעת הריצוף בחדרים סמוכים לחדרי אמבטיה.
 • סדקים והתקלפויות, היוצרים בנוסף מפגעים חזותיים.
 • נזקים לריהוט ולציוד כתוצאה מרטיבות ממושכת.
 • פגיעה בתפקוד המבנה ובעמידות הקונסטרוקציה, עקב קורוזיה.
 • סדיקה בטון עד למצב של פגיעה ביציבות המבנה.
 • שינויי נפח חומרי הבנייה עקב רטיבות, לרבות הופעת סדקים והתפוררות החומרים.
 • פגיעה בכושר הבידוד התרמי במוצרי הבידוד שהותקנו במבנה (מרתפים וגגות).
 • נזק בריאותי.
 • לחות בקירות פנים.
 • הזעת קירות פנים.
נזקים במערכת איטום לקויה
 • רגישות מערכת האיטום לבליה עקב חשיפת לקרינת השמש ולחום.
 • נטיית הזפת ו/ או היריעות (APP) להתקשחות והיסדקות בטמפרטורות נמוכות.
 • הדבקה חלקית של היריעות לפני השטח.
 • כשל בחיבור היריעות בין יריעות סמוכות ובחפיפות. 
 • התנתקות היריעות הביטומניות מן התשתית בקצה המשטח האטום.
 • כשל באיטום אלמנטים חודרים מגג המבנה לתוך דירת המגורים.
 • כשל באיטום אלמנטים חודרים דרך הקירות החיצוניים לתוך דירת המגורים
 • אי ביצוע מערכות לניקוז מים, תעלות ומרזבים בגגות ובמרפסות קונזוליות.
 • עליית מים קפילארית הגורמת לחדירת מים למבנה.
 • כשל באיטום חדרי אמבטיה הגורם לפגמים בריצוף ובקירות .
 • כשל בהלבנת הגג בשימוש בחומרים מתכלים וזולים.
 • כשל באיטום  קירות סביב משטחים מרוצפים, מבפנים ומבחוץ.
 • כשל בהתקנת מערכת ניקוז המתאימה לקיבולת הגג.
 • כשלים בהתקנת נקזים מתאימים בגגות, במרזבים ובמשטחים מרוצפים.

 

 

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.