אחריות למערכת האיטום

תעודת האחריות תינתן במסגרת מחויבותנו ללקוחותינו וחובתנו המקצועית, ובהתאם להוראת החוק.

תעודות האחריות תימסר עם סיום עבודות האיטום ולשביעות רצון הלקוח/ה.

תעודות האחריות כפופות לדרישה ולהוראות חוק מכר דירות וכן בהתאם להוראות המפרט הכללי פרק 05.

על אף הוראות החוק והמפרט הכללי, אנו נותנים תעודות אחריות אף מעבר לנדרש.

האחריות הניתנת כוללת את תקופת שנות הבדק , וכן את תקופת האחריות.

תקופות אחריות:

צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים "בדק" + שלש שנים אחריות

חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט - שלוש שנים  "בדק" + שלש שנים אחריות

תקופת האחריות נעה בין 10 – 7 שנים .

תקופת האחריות נקבעת בהתאם לאופי עבודת האיטום ובהתאם לסוג החומר שיושם.

האחריות כוללת תיקון נזילות או פגמים שיאותרו במערכת האיטום במשך תקופת האחריות.

בסיום עבודות האיטום ניתן לבצע בדיקות הצפה בגג בפיקוח מכון בדיקה.

חברת בטומיקס איטום ובידוד בע"מ בבעלות אייל מאורי , מעניקה ללקוחותיה תעודת אחריות מגובה בפוליסת ביטוח.

 

(ראה המלצות מכון התקנים בפרק מאמרים.)

המלצות לשמירת מערכת האיטום והבידוד בצורה נאותה

  • אחזקה נאותה
  • ביקורת שלמות מערכות האיטום , ההלבנה וההגנה.
  • בדיקה וניקוי תעלות הניקוז והמרזבים.
  • סילוק פסולת מהגג ,העשויה לסתום את המרזבים.
  • מניעת ביצוע חבלות ונזקים במערכת האיטום על ידי בעלי מקצוע שונים.
  • מניעת התקנת מתקנים או הנחת חפצים על מערכת האיטום העלולים להזיק.

 

 

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.